EAN:  9789995939281
Date de publication:   18-05-2020
Format:  Relié
Langue:   luxembourgeois

  Disponible chez le fournisseur

  Retour accepté sous 30 jours après date d'achat

  Livraison gratuite à partir de 15 euros

Enges MOies héiert den Elmar e verzweifelten "O Nee". Hie kuckt ëm sech a gesäit de Duper El, deen Hëllef bräuch. Hie muss bei d'Tatta Tzidoni goen, ouni datt déi aner Déieren eppes an Uecht huelen. Elo muss den Elmar sech séier eppes afale loossen.

Kleeder maachen net just Mënschen, ma och Elefanten. An zesumme ginn déi duerch déck an dënn.

  EAN: 9789995939281
  Auteur: 
  Editeur: KREMART
  Date de publication:   18-05-2020
  Format: Relié
  Langue: luxembourgeois
  Stock: Produit disponible chez le fournisseur